SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY

Projekt

,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz"

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

Od listopada 2011r. ruszyły w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w ramach Projektu realizowane były od 14 listopada 2011 do 21 czerwca 2013r.,
a oto ich pełna oferta:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 1grupa, łącznie 60h w okresie od listopada 2011r. do 21 czerwca 2013r.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1grupa, łącznie 60h w okresie od listopada 2011r. do 21 czerwca 2013r.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno - przyrodniczych - 1 grupa, łącznie 60h w okresie od listopada 2011r. do 21 czerwca 2013r.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 1grupa, łącznie 60h w okresie od listopada 2011r. do 21 czerwca 2013r.

Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona napodstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto, zespoły opierały sie na orzeczeniach i opiniach psychologiczno-pedagogicznych.

Projekt,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz" realizowana jest przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Pisz.

Za główny cel projektu przyjeto wsparcie w kresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 8 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pisz, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zminimalizowanie u 74 uczniów z 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz dysfunkcji w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia komunikacji w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
 • Zminimalizowanie u 51 uczniów z 6 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
 • Zminimalizowanie u 38 uczniów z 7 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz zaburzeń mowy w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
 • Zminimalizowanie i powstrzymanie rozwouj u 24 uczniów z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz wad postawy ciała w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
 • Rozwój umiejetności i uzdolnień u 44 dzieci z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość realizacji projektu w szkole jest dyrektor.

Biuro Projektu,,Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz"

(nadzór i realizacja):

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

ul.Dworcowa2,12-200 Pisz

Tel/fax.:(87)423 29 94, Fax:(87),

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”


 

 

Do końca maja 2012 roku w ramach projektu „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA  I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PISZ” w Gminnym Zespole Szkół w Piszu zrealizowano po 26 godzin zajęć dodatkowych z uczniami podczas następujących zajęć :

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu  i pisaniu.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami    w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie. Zajęcia odbywają się według następującego harmonogramu:

Harmonogram zajęć od 14 listopada 2011 do 29 czerwca 2012 r.

 

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami                    w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla uczniów                            z trudnościami                           w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów            ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie

Sala nr

A II/5

A II/4

A II/3

A II/2

1

Pn

 

 

13.40 – 14.25

14.25 – 15.15

2

Wt

 

 

 

 

3

Śr

12.30 - 13.15

 

 

 

4

Czw

 

 

 

 

5

Pt

 

12.25 – 13.10

 

 

 

Podczas zajęć uczniowie korzystali z różnorodnych, bardzo ciekawych pomocy dydaktycznych dostosowanych do każdego rodzaju zajęć. Dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne wpłynęło na atrakcyjność zajęć, uczniowie łatwiej przyswajali wiedzę, chętnie uczestniczyli w zajęciach. Bardzo pomocnym środkiem dydaktycznym jest tablica multimedialna, dzięki której można uatrakcyjnić sposób przekazywania wiedzy, wykorzystać dostępne programy multimedialne, filmy dydaktyczne oraz informacje z Internetu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków  Europejskiego Funduszu Społecznego

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2011 13:31
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2661 razy