SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Papieża Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu

12-200 Pisz

ul. Wołodyjowskiego 2a

Skoła Podstawowa nr 4

tel: Fax:/0-87/425-15-22

e-mail: sekretariat@sp4.pisz.pl

strona internetowa:  www.sp4.pisz.pl

 

 

Zarządzenie nr 124/24

Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2024r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu.

Pełny tekst do odczytania w plikach do pobrania poniżej.

 

 

 

 

Zapytania ofertowe do programu Laboratoria Przyszłości

Pełna oferta znajduje się w Aktualnościach

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP – sp4pisz.bip.hi.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.03.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNO ŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia  2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania liter,
 • podświetlane linki,
 • mapa strony,
 • skala szarości,
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Więcej informacji w pliku do pobrania poniżej

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Oddziały przedszkolne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 13/23 z  dnia 23 stycznia 2023r. Strona rekrutacyjna dla rodziców: pisz.formico.pl 

Oferta oraz możliwość rejestracji wniosków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pisz zostanie udostępniona w dniu 13 lutego 2023 r.

Klasy pierwsze

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 13/23 z dnia 23 stycznia 2023r. Strona rekrutacyjna dla rodziców: pisz.elemento.pl 

Oferta oraz możliwość rejestracji wniosków do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz zgłoszeń do szkół obwodowych prowadzonych przez Gminę Pisz zostanie udostępniona w dniu 20 lutego 2023 r.

Dokumentacja dotycząca rekrutacji znajduje się poniżej:

Zarządzenie Burmistrza Pisza

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej

 

Na podstawie § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa Nr4 w Piszu informuje, że sprawozdania finansowe za 2021 rok naszej jednostki umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w zakładce Aktualności.

Pliki oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 znajdują się poniżej.

Data powstania: niedziela, 7 lut 2010 20:34
Data opublikowania: niedziela, 7 lut 2010 20:57
Data edycji: niedziela, 7 lut 2010 20:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 34699 razy
Ilość edycji: 36