SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Papieża Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu

12-200 Pisz

ul. Wołodyjowskiego 2a

Skoła Podstawowa nr 4

Gimnazjum nr 2

tel: Fax:/0-87/425-15-22

e-mail:sp4pisz@interia.pl

strona internetowa: sp4.pisz.pl

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Szkoły Podstawowej nr 4 w Piszu

w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

od dnia 6 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r.

treść zarządzenia w plikach do pobrania poniżej

 

INFORMACJA Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Na podstawie § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa Nr4 w Piszu informuje, że sprawozdania finansowe za 2019 rok naszej jednostki umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w zakładce Aktualności.

Data powstania: niedziela, 7 lut 2010 20:34
Data opublikowania: niedziela, 7 lut 2010 20:57
Data edycji: niedziela, 7 lut 2010 20:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 19850 razy
Ilość edycji: 28