SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

AKTUALNOŚCI

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 4
im. Papieża Jana Pawła II w Piszu


l. Podstawy prawne wydania regulaminu
1. Niniejszy akt został utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349).

Cały tekst poniżej w załącznikach.

 

 

Zamówienia na artykuły spożywcze - pliki do pobrania znajdują się poniżej

(załaczniki: formularz ofertowy 1a c, 1a d,1b,1c, 1d,1e,1f, 2, rodo, zał.1.2, zał.1.4, zał.1.5,)

Termin składania ofert w sekretariacie szkoły do 28 grudnia do  godz. 15.00.

Zawiadomienie o wyborze oferty poniżej.

Pełne dokumenty znajdują się poniżej tekstu

 

 

Zapytania ofertowe do programu Laboratoria Przyszłości

1. Zamawiający
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.PAPIEŻA JANA PAWLA II W PISZU 12-200 
PISZ UL. WOŁODYJOWSKIEGO 2A
reprezentowana przez Anna Maksimowicz - dyrektor
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia 
poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2022 21:08
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2011 21:10
Data edycji: poniedziałek, 20 sty 2014 22:50
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 8909 razy
Ilość edycji: 6